JUBILEUSZ 70-LECIA
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA  AGH „KRAKUS”
im.
Wiesława Białowąsa
pod honorowym patronatem
JM Rektora AGH  –  prof. Tadeusza Słomki
12 -15 listopada 2019