18 listopada 1994r. – Koncerty Galowe
godz. 16:30 i 19:30
Program Koncertu Galowego
Część I
Prolog
choreografia – J. Kwaśniewski
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski

Kujawiak
choreografia – J. Kwaśniewski
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski

Suita lubelska
choreografia – J. Kwaśniewski
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski
konsultacja – S. Leszczyński

Suita opoczyńska
choreografia – J. Kwaśniewski
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski

Suita sądecka
choreografia – J. Kozłowska
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski

Część II
Suita beskidzka
choreografia – W. Koźbiał
opracowanie muzyczne – J. Brodka

Koza
choreografia – J. Kwaśniewski
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski

Piosenki ludowe – kapela i soliści
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski

Suita krakowska
choreografia – J. Kwaśniewski
opracowanie muzyczne – L.Wiśniowski

18 listopada 1994r. – Spotkanie Wychowanków
godz. 22:00

19 listopada 1994r. – Bal Jubileuszowy
godz. 20:00