Zespół to przede wszystkim jego członkowie. Nad poszczególnymi sekcjami opiekę sprawują ich kierownicy. Krakus nie istniałby również bez instruktorów, akompaniatorów, konserwatorów kostiumów, etc.

Maciej Jędrzejek_69x88Maciej Jędrzejek
Kierownik Zespołu
Z Zespołem związany od 1972 roku jako członek kapeli, gdzie do dzisiaj gra na klarnecie. Od 1974 roku kierownik kapeli. Od listopada 1999 roku pełni funkcję kierownika Zespołu

 

Jerzy KwaśniewskiJerzy Kwaśniewski
Choreograf, instruktor tańca
Karierę w „Krakusie” rozpoczął jako student w 1971 roku. Na przełomie 1979 r. i 1980 r. roku wciąż jako członek baletu stawiał pierwsze kroki instruktorskie. Od 1985 r. choreograf Zespołu.

 

jacek-mentel_690x830Jacek Mentel
Dyrygent, instruktor śpiewu
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, od 1988 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta; 1987 – 2009 kierownik Chóru Filharmonii Krakowskiej; od 2016 r. kierownik Chóru Opery Krakowskiej. Z Krakusem związany od marca 2015 r.

 

Katarzyna Piwowar_2018Katarzyna Piwowar
Tancerz, choreograf, instruktor tańca
Z „Krakusem” związana nieprzerwanie od 1987 roku. Tańczyła kolejno w sekcjach dziecięcej, młodzieżowej i studenckiej. Pracuje z dziećmi od 2000 r. Od 2010 r. choreograf grup dziecięcych i młodzieżowej „Krakusa”.

 

Katarzyna Bełczewska
Choreograf, instruktor tańca
Pierwsze kroki taneczne stawiała w rodzinnej Stalowej Woli, gdzie jako trzylatka wstąpiła w szeregi Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”. Do „Krakusa” dołączyła jako studentka AGH i przez 12 lat należała do sekcji baletowej oraz prowadziła zajęcia ruchowe z grupą chórową. W lutym 2016 r. objęła opieką artystyczną najmłodsze grupy „Małego Krakusa”.

 

Maciej Maksoń
Kapelmistrz, instruktor i kierownik kapeli
Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Mielcu w klasie akordeonu. Przygodę z folklorem rozpoczął w Zespole Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” w Mielcu. Z „Krakusem” związany od 2012 r. W październiku 2018 r. przejął kierownictwo nad kapelą od Wojciecha Knapczyka. Od 2021 r. przejął rolę kapelmistrza.

 

Paweł Zbrojkiewicz 
Kierownik Baletu
Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją przygodę z folklorem rozpoczął w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska” z Sandomierza. Związany z „Krakusem” od 2014 roku. W kwietniu 2022 roku przejął kierowanie baletem od Macieja Ślęczki.

 

Artur Leśniak
Kierownik Chóru
Związany z Krakusem od 2006 roku. Pierwsze kroki stawiał w grupie dziecięcej, a następnie młodzieżowej. Od 2015 r. członek sekcji studenckiej Krakusa. W styczniu 2020 r. przejął kierownictwo nad chórem od Szymona Tomaszewskiego.

 

Obsługa mediów społecznościowych

 • Katarzyna Serwińska
 • Witold Urjasz
 • Marcin Piech

Akompaniatorzy

 • Maciej Tabor
 • Krzysztof Tofil

Konserwator kostiumów

 • Anna Jachimczak

Instruktorzy Zespołu

 • Jacek Mentel – śpiew
 • Jerzy Kwaśniewski – taniec
 • Katarzyna Piwowar – taniec sekcja dziecięca i młodzieżowa
 • Katarzyna Bełczewska – taniec sekcja dziecięcia

Opiekun grup dziecięcych

 • Anna Maksoń

Obsługa administracyjna

 • Agnieszka Faruzel