JUBILEUSZ 65 – LECIA

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA AGH „KRAKUS”

im. Wiesława Białowąsa

POD HONOROWYM PATRONATEM

JM REKTORA AGH – prof. Tadeusza Słomki

Jubileusz 65_plakat