KIEROWNIK ZESPOŁU: Jędrzejek Maciej
CHOREOGRAF: Kwaśniewski Jerzy
KIEROWNIK BALETU: Poniatowski Tomasz
KIEROWNIK CHÓRU: Widomski Tomasz
KIEROWNIK KAPELI: Knapczyk Wojciech
KIEROWNIK SEKCJI DZIECIĘCEJ: Salawa Joanna
KIEROWNIK TECHNICZNY I AKUSTYK: Piotrowski Marek
KONSERWATOR KOSTIUMÓW: Jachimczak Anna, Ciastoń Maria
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: Faruzel Agnieszka
INSTRUKTORZY ZESPOŁU: Kwaśniewski Jerzy – balet, Jamiński Jerzy – chór, Piwowar Katarzyna – grupy dziecięce, Kondek Sylwia – grupa przedszkolna
AKOMPANIATORZY: Lewkowicz Krzysztof, Markowski Tadeusz, Yasilkivska Olena