Jubileusz 45-lecia miał miejsce w dniach 18-19 listopada 1994 roku.
Koncerty jubileuszowe we wspaniałej oprawie scenicznej odbyły się w dn. 18 listopada w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.
W tym samym dniu w siedzibie Zespołu odbyło się Spotkanie Wychowanków. W dniu następnym 19 listopada, w tym samym miejscu równo z godz. 20:00 rozpoczął się uroczysty Bal Jubileuszowy, w który udział wzięli członkowie wraz z małżonkami jak równiez zaproszeni goście.

Nad organizacją jubileuszu czuwał specjalnie powołany komitet organizacyjny pod przwewodnictwem Marka Indyka w składzie: Paweł Garus, Maciej Jędrzejek, Marek Piotrowski i Joanna Wojanowska.
Pomocą służyli wszyscy członkowie pod okiem ówczesnego kierownictwa i instruktorów.
Kierownikiem Zespołu – Stanisławem Rusinkiem
Choreografem ( i reżyserem koncertu galowego) – Jerzym Kwaśniewskim
Kierownikami baletu – Tomaszem Bartkowskim, Pawełem Garusem
Kierownikiem chóru – Markiem Indykiem
Kierownikiem kapeli – Maciejem Jędrzejkiem
Kierownikiem sekcji dziecięcej – Stanisławem Rzadkoszem
Instruktorami: Tomaszem Bartkowskim, Jerzym Kwaśniewskim, Stanisławem Rusinkiem,
Zbigniewem Toffel,
Akompaniatorami: Tadeuszem Czajkowskim, Marianem Malinowiczem.