Krakus jest najstarszym studenckim zespołem folklorystycznym w Polsce. Został założony przez Wiesława Białowąsa przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1949 roku. Zespół prezentuje oryginalny polski folklor ludowy, przetworzony i przystosowany artystycznie do wymogów sceny. Pieśni, tańce i obrzędy przedstawione w suitach: krakowskiej, śląskiej, rzeszowskiej, łowickiej, sądeckiej, lubelskiej, kieleckiej, żywieckiej i beskidzkiej, barwnie i żywo opisują urodę oraz rozmaitość tych regionów. Pokazują jednocześnie kunszt, autentyzm i piękno polskiego stroju ludowego.

Krakus gromadzi w swoich szeregach studentów AGH oraz innych krakowskich uczelni, którzy w trzech sekcjach: tanecznej, wokalno-tanecznej i kapeli rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Zespół w ciągu 70 lat działalności koncertował w kraju i za granicą ponad 4700 razy. Jego występy gorąco oklaskiwano prawie we wszystkich krajach Europy oraz
w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej. Odbył w tym czasie ponad 170 zagranicznych wojaży artystycznych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

Autorzy zmieniającego się programu scenicznego Zespołu to znakomici choreografowie: M.Wieczysty, Z.Pieńkowski, I.Kik, B.Niżańska, J.Kozłowska, W.Koźbiał, J.Kwaśniewski, Z. Marcinek i muzycy: L.Wiśniowski, J.Brodka, J.Kaźmierczak, A. Romański, A.Szopa. Kierownictwo w Zespole sprawowali: Wiesław Białowąs (1949-1974) oraz Stanisław Rusinek (1974-1999).

Od 1980 roku działa w „Krakusie” grupa dziecięca licząca 80 osób w wielu 7-15 lat. Realizuje odrębny program. Dzieci występują samodzielnie lub z Zespołem studenckim prezentując z dużym powodzeniem swoje umiejętności w kraju i za granicą.