Zespół w ciągu 74 lat działalności koncertował w kraju i za granicą ponad 4700 razy. Jego występy gorąco oklaskiwano prawie we wszystkich krajach Europy oraz w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej.

Odbył w tym czasie ponad 190 zagranicznych wojaży artystycznych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

 • Algieria – 1975
 • Argentyna – 1986
 • Austria – 1975, 1987, 1991, 1998, 2001
 • Belgia – 1970, 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 2012, 2022
 • Bośnia i Hercegowina – 2017
 • Brazylia – 1986, 1996, 2018
 • Bułgaria – 2006, 2016
 • Chorwacja – 2023
 • Chiny – 2014, 2016
 • Czechosłowacja – 1965, 1972, 1986
 • Czechy – 1994, 1995, 1996, 2001, 2008, 2009, 2014, 2017, 2023
 • Dania – 1993,1993, 2002
 • Filipiny – 2019
 • Finlandia – 1986
 • Francja – 1967, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1989, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2007, 2013, 2018
 • Grecja – 1965, 1981, 1997
 • Gruzja – 2021
 • Hiszpania – 1977, 1978, 1980, 1983, 1988, 1990, 1992, 1995, 1998, 2002, 2002
 • Holandia – 1980, 1983, 1984, 1988, 2003, 2022
 • Indie – 1984
 • Jugosławia – 1973, 1974, 1975
 • Kanada – 1980, 1981, 1987
 • Litwa – 2006
 • Luxemburg – 1983, 1985
 • Łotwa – 2006, 2019
 • Macedonia – 2009, 2011
 • Malta – 1979
 • Meksyk – 2023
 • Mołdawia – 2002
 • Mongolia – 1989
 • Norwegia – 1993
 • Niemcy – 1993, 1997, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016
 • NRD – 1972, 1973, 1976, 1984, 1986, 1988
 • Portugalia – 2007, 2018
 • RFN – 1974, 1977, 1980, 1984, 1987
 • Rumunia – 1999, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2017
 • Serbia – 2023
 • Słowacja – 2001, 2002, 2021
 • Słowenia – 2005
 • Szwajcaria – 2005
 • Szwecja – 1977
 • Tunezja – 1975
 • Turcja – 1986, 1989, 1990, 2002, 2005, 2010, 2012, 2015
 • Urugwaj – 1986
 • Ukraina – 2000, 2001, 2003, 2003, 2004, 2005, 2008, 2012, 2013, 2019
 • USA – 1980, 1981, 1987, 2000
 • Węgry – 1962, 1963, 1965, 1966, 1972, 1973, 1993, 1996, 1999, 2014
 • Włochy – 1976, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 2001, 2006, 2024
 • ZSRR – 1967, 1968, 1970, 1973, 1979, 1980, 1987, 1988, 1989

Powrót z Hueski 2002

   fot. Huesca, 2002 r.