W dniu 3 listopada 1999 roku konferencją prasową rozpoczęto obchody Jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Patronat nad uroczystymi obchodami objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Żeby uczcić tak doniosłą rocznicę Zespół wystąpił 4 razy w Nowohuckim Centrum Kultury, a dochód z koncertu, który odbył się 4 listopada został przeznaczony dla Domu Dziecka w Sieborowicach. Pierwotnie planowano 3 koncerty w NCK, jednak zainteresowanie występami było tak duże, że kierownictwo Zespołu, żeby nie zawieść jego sympatyków, postanowiło o dodatkowym koncercie w niedzielę 7 listopada.

Punktem kulminacyjnym obchodów był galowy koncert jubileuszowy w dniu 12 listopada, który Zespół wytańczył i wyśpiewał w Teatrze im. J. Słowackiego. Teatr został wypełniony przez publiczność do ostatniego miejsca, a Zespół swoją obecnością zaszczycili dostojni goście wchodzących w skład Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu: prof. Andrzej Gołaś – Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Komitetu Honorowego, prof. Ryszard Tadeusiewicz – Rektor AGH, dr inż. Tadeusz Bachleda-Curuś – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, prof. Mirosław Handke – Minister Edukacji Narodowej, prof. Janusz Roszkowski – Przewodniczący Rady Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”, Marek Siwiec – Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Tadeusz Syryjczyk – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej oraz wielu innych równie zacnych gości.

Podczas koncertu patronem „Krakusa” ustanowiono, jego założyciela i 25-letniego Kierownika śp. Profesora Wiesława Białowąsa. Na uroczystości obecna była żona Profesora Pani Elżbieta Białowąs.

Zespól otrzymał od Ministra Edukacji Narodowej Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Oświaty” oraz od prezesa Andrzeja Stelmachowskiego Medal Wspólnoty Polskiej.