3 listopada
godz 10.00- Konferencja prasowa – Krakus”
9 listopada
godz.18.30- Koncert Jubileuszowy
Nowohuckie Centrum Kultury

10 listopada
godz.18.30- Koncert Jubileuszowy
Nowohuckie Centrum Kultury

11 listopada
godz.17.30 i 20.15 Koncert Jubileuszowy „Krakus Pracownikom i Studentom AGH
z okazji 85- lecia Uczelni”
Nowohuckie Centrum Kultury

12 listopada
godz.15.30- Spotkanie towarzyskie u JM Rektora AGH Prof.Ryszarda Tadeusiewicza

godz.17.00- Galowy Koncert Jubiieuszowy Nowohuckie Centrum Kultury

godz.20.O0- Spotkanie u Prezydenta Miasta Krakowa prof.J Majchrowskiego z udziałem władz Uczelni, Gosci Honorowych, delegacji zagranicznych.

godz. 20.30- Bal Wychowanków – Krakus”

13 listopada
godz.13.00- uroczysty obiad wydany przez JM Rektora AGH Prof. R.Tadeusiewicza

godz.20.00- Bal Jubileuszowy – Krakus”

15.listopada
godz.18.30- Koncert Jubileuszowy
Nowohuckie Centrum Kultury