Wyróżnienie pamiątkową statuetką Jubileuszu 65-lecia ZPiT AGH „KRAKUS” w „podziękowaniu za zaangażowanie, pasję i serce do tańca, śpiewu oraz muzyki ludowej” otrzymali:

Sekcja baletu:

1. Bełczewska Katarzyna (2002-2014)
2. Binczycka Aleksandra (1996-2014)
3. Kasperek Kamil (2004-2014)
4. Król Piotr (2010-2014)
5. Poniatowski Tomasz (2000-2014, kierownik sekcji 2009-2014)
6. Rabczak Anna (2004-2014)
7. Szadorska Paulina (1995-2014)
8. Szadorski Paweł (2006-2014)
9. Wojtyna Piotr (2005-2014)
10. Wojtyna Ryszard (2004-2014)

Sekcja chóru:

1. Gąsior Michał (2003-2014)
3. Godzińska Elżbieta (2007-2014)
3. Krzak Kinga (2007-2014)
4. Mirek Przemysław (1997-2014)
5. Przybyszewska Urszula (2007-2014)
6. Rechulicz Marta (2007-2014)
7. Repetowska Joannna (2009-2014)
8. Repetowska (Zapiór) Marta (2011-2014)
9. Repetowski Piotr (2006-2014)
10. Widomski Tomasz (2007-2014, kierownik sekcji 2009-2014)
11. Widomski Andrzej (2005-2014)
12. Wrona Natalia (2007-2014)

Sekcja kapeli:

1. Piętak Piotr (2002-2014)