Ad Multos Annos, „Krakusy”!

rektorKraków i Krakowianie słyną z zamiłowania do jubileuszy. To tako nasza podwawelska specjalność! Pisał jaz o tym Tadeusz Boy-Żeleński, chociaż może w nieco zgryźliwej formie. Coś jednak w tym na pewno jest, bo w Krakowie wszelkie tak zwane okrągłe daty stają się okazją do świętowania, i może dobrze, bo takie święta powodują u nas chwile zadumy, budzą wspomnienia, prowokują do spotkań. Tak mało mamy czasu na te sprawy w tym naszym codziennym zabiegania, a przecież tak bardzo potrzebujemy tego, żeby czasem powiedzieć albo usłyszeć miłe słowa.
W tym roku fala Jubileuszy szczególnie dotyczy naszej Uczelni. Jeszcze nie przebrzmiały fanfary obchodów głównego Jubileuszu 80-lecia AGH, a już głośno o Zespole Pieśni i Tańca AGH „Krakus”, który od lat synchronicznie z całą Uczelnią świętuje także swoje kolejne „okrągłe” jubileusze. W tym roku przypada szczególnie piękny jubileusz sympatycznego „Krakusa”, gdyż zespołowi mija właśnie równo 50 lat. To wręcz nie do wiary, jeśli weźmiemy pod uwagę witalną urodę Zespołu i jego młodzieńczą werwę – a jednak…

Dokładnie pół wieku temu, Profesor Wiesław Białowąs, niestety nieżyjący już inicjator i wieloletni „duch opiekuńczy” zespołu, jeszcze jako student, zebrał wokół siebie grupkę miłośników tańca i muzyki. Ich początki nie były łatwe, ale Zespól rósł razem z Uczelnią. Lata sześćdziesiąte to pierwszy wyjazd za granicę, to także pierwsza własna siedziba, czyli piętro w tzw. „domu socjalnym AGH” i wreszcie dobre warunki do prób. Za kolejne trzy lata pierwsza ważna nagroda – Brązowa Kolia Książąt Burgundzkich w 1967 roku.

Dziś „KRAKUS” to cała instytucja: jest w nim sekcja baletu, chóru i kapeli. Mają za sobą liczne sukcesy: ponad 100 tylko zagranicznych wyjazdów, setki występów w Polsce, nagrane płyty i kasety, liczne nagrody, medale i wyróżnienia. „KRAKUS” to również działający od 1980 roku Zespół dziecięcy będący zapleczem kadr dla „dorosłego” Zespołu. Są znani na całym Świecie, niosąc wszędzie wiedzę o AGH jako o tej Uczelni, która kształci nie tylko wybitne umysły inżynierskie, ale także ludzi twórczych i wrażliwych artystycznie.

Pięćdziesiąt lat istnienia Krakusa to duża część historii naszej Alma Mater. Czyż dziś można sobie wyobrazić Akademię Górniczo-Hutniczą bez KRAKUSA? Czy są wyobrażalne bez nich nasze tradycyjne uroczystości – Inauguracja, Dzień Górnika, Dzień Hutnika, Doktoraty Honorowe i dziesiątki innych okoliczności, w których uroda dziewcząt w krakowskich strojach i mocne głosy chłopców z czerwonymi pióropuszami na górniczych czapkach stanowią ważny element całości naszej akademickiej tradycji? Krakus jest dobry. Ma opinię jednego z najlepszych zespołów folklorystycznych. Ale co ważniejsze – Krakus jest nasz. To powód do dumy i satysfakcji, że właśnie wśród naszych pracowników znaleźli się zapaleńcy, którzy znaleźli czas i ochotę na rozwijanie swoich zainteresowań stwarzając tym samym szansę dla studentów krakowskich uczelni zrealizowania się na scenie. Jesteśmy więc dumni z Krakusa i życzymy im – jak w tytule tego mojego wystąpienia – Ad Multos Annos.

Jako Reaktor AGH składam Dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje i szczere życzenia wielu dalszych sukcesów. Życzę samych utalentowanych i pracowitych „Krakusów”, ciekawych i atrakcyjnych tras koncertowych ze wspaniałą publicznością, dobrych i oryginalnych pomysłów choreograficznych. Życzę aby nigdy nie brakło życzliwych pasjonatów wspierających radą i pomocą oraz bogatych sponsorów wspierających funduszami. Zaś jako członek tej społeczności, która czuje się serdecznie zżyta z Krakusem – życzę im udanych uroczystości Jubileuszowych – wielu Szacownych Gości, wspaniałej atmosfery spotkań towarzyskich i owacyjnie przyjmowanych występów!

Rektor AGH prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz