Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” im. Wiesława Białowąsa powstał przy AGH w 1949 roku. Został założony przez ówczesnego studenta, a następnie asystenta i profesora Wydziału Metalurgii, Wiesława Białowąsa.
Uczelnia udostępniła zespołowi pomieszczenia w różnych budynkach. Od 1965 roku Krakus ma siedzibę przy ul. Reymonta 15
w budynku zwanym potocznie Domem Socjalnym lub krótko „Socjalnym”. Aktualnie Krakus liczy sobie 120 członków z czego 60% to studenci AGH z wszystkich 15 wydziałów i 2 międzywydziałowych szkół. W „Małym Krakusie” tańczą i śpiewają dzieci pracowników uczelni, wychowanków zespołu oraz absolwentów AGH.

rektor

Krakus bierze udział w wielu uroczystościach na uczelni, z których najważniejsze to:

  • Inauguracja roku akademickiego
  • „Skok przez skórę” z okazji Dnia Górnika
  • „Ślubowanie hutnicze” z okazji Dnia Hutnika
  • Nadania Tytułu Doktora Honoris Causa AGH
  • Nadania godności Profesora Honorowego AGH
  • Nadania nominacji doktorskich

Corocznie na AGH organizowane są przez Władze Rektorskie  oraz Wydziałowe międzynarodowe konferencje naukowe  podczas których w ramach imprez towarzyszących Zespół Krakus prezentuje swój dorobek artystyczny.