OPRACOWANIE

Choreografia tańców:
Katarzyna Piwowar (Jędrzejek),
Irena Kik, Jadwiga Kozłowska, Władysław
Koźbiał, Jerzy Kwaśniewski, Walenty Michalik,
Zofia Marcinek, Krystyna Niżańska, Elżbieta Stec

Muzyka:
Jan Brodka, Janusz Kaźmierczak,
Jerzy Knaś, Antoni Majerski, Aleksander
Romański, Ludwik Wiśniowski

Przygotowanie chóru i kapeli:
Jerzy Jamiński

Współpraca artystyczna:
Alojzy Szopa

Soliści:
Andrzej Baran, Magdalena Ceglińska,
Michał Ciemięga, Katarzyna Piwowar (Jędrzejek),
Joanna Radziszewska, Klaudyna Wlazło

Akompaniament podczas koncertu:
Leokadia Sochacka

Choreografia i reżyseria koncertu:
Jerzy Kwaśniewski

Scenografia koncertu:
Andrzej Baran, Jerzy Kwaśniewski

Konferansjer:
Piotr Jędrzejek

ORGANIZACJA

Kierownik Zespołu
Maciej Jędrzejek

Choreograf
Jerzy Kwaśniewski

Kierownik baletu
Kamil Sikora

Kierownik chóru
Andrzej Baran

Kierownik kapeli
Wojciech Knapczyk

Kierownik sekcji dziecięcej
Joanna Salawa

Kierownik techniczny i akustyk
Marek Piotrowski

Nagłośnienie i oświetlenie koncertów w NCK
Marek Gubała (MGS)

Konserwator kostiumów
Maria Rogowska

Obsługa administracyjna
Agnieszka Faruzel, Renata Kuźmienko

Instruktorzy Zespołu
Jerzy Jamiński – chórmistrz
Jerzy Kwaśniewski – balet
Elżbieta Stec – grupa dziecięca

Akompaniatorzy
Ewa Kwapisz, Marian Malinowicz, Tadeusz Markowski, Leokadia Sochacka, Marek Sołtykowski

Komitet Organizacyjny Jubileuszu
Andrzej Baran, Michał Gąsior, Michał Jędras,
Maciej Jędrzejek, Marek Piotrowski, Kamil Sikora