„Galeria folkloru”

Część I
Polonez
Pieśń „Wezwanie do mazura” – St. Moniuszki
Mazur
Suita śląska
Pieśń „Dwie zorze” – St. Moniuszki
Kujawiak
Suita lubelska
Polka
Przy sianie – piosenki ludowe z Polski południowej
Suita beskidzka

Przerwa 15 minut

Część II

Suita sądecka
Tańce kaszubskie
Pieśń „W księżycową noc” – St. Niewiadomskiego
Suita łowicka
„Na fujarce”
Tramblanka
Suita rzeszowska
Pieśń „Marzenie dziewczyny” – W. Żeleńskiego
Polonez grozik, krakowiak
Pieśń „Krakowiaczek” – St. Moniuszki
Krakowiak, Lajkonik – finał