Kolejny sukces grupy dziecięcej „Krakusa”

Grupy dziecięce Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” im. Wiesława Białowąsa  zakończyły rok szkolny kolejnym sukcesem.  Zespół wrócił z konkursowego przeglądu „Roztańczony Chorzelów” na najwyższym stopniu podium. Dzieci zaprezentowały tańce góralskie „Od Istebnej” w choreografii p. Katarzyny Piwowar,  pokonując wszystkie zespoły w swojej kategorii wiekowej.

„Roztańczony Chorzelów”

18 czerwca 2017roku w Chorzelowie  po raz dziesiąty spotkały się zespoły taneczne i kapele ludowe, których pasją jest folklor, a wszystkich łączy zamiłowanie do tańca i muzyki ludowej.
Jubileuszowy X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów” jest przeglądem o charakterze konkursowym. Organizatorem jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Mielec Józef Piątek. Uczestnikami Jarmarku były zespoły tańca ludowego i kapele ludowe działające przy placówkach kultury, szkołach oraz stowarzyszeniach z terenu województwa podkarpackiego i województw ościennych.
W przeglądzie wzięło  udział 14 zespołów i 10 kapel ludowych.
Celem „Roztańczonego Chorzelowa” jest konfrontacja artystycznych dokonań dziecięcych, młodzieżowych  i seniorskich zespołów  tańca ludowego, prezentacja regionalnej muzyki ludowej, stworzenie możliwości szerokiej wymiany doświadczeń dotyczących pracy, z amatorskimi   zespołami tanecznymi i inspiracji w kierunku poszukiwań repertuarowych, ochrona tradycji regionu, promowanie twórczości wokalnej, muzycznej i tanecznej.
Tegoroczne jubileuszowe prezentacje taneczne odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: 6–12 lat, 13–19  lat, 20 lat i powyżej i dwóch kategoriach wykonawczych zespoły tańca ludowego oraz kapele ludowe. Komisja Artystyczna składająca się z uznanych choreografów i muzyków oceniała dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, technikę wykonania, dobór i estetykę kostiumów.

Maly Krakus - dyplom 2017