Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

4 października 2016 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka przyznał, że będzie to rok pełen wyzwań, ciężkiej pracy i nauki, ale wyraził też przekonanie, iż przyniesie on satysfakcję, radość oraz sukcesy.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kolegiacie św. Anny celebrowana przez księdza biskupa Tadeusza Pieronka.

W Auli Głównej po odśpiewaniu przez Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” pieśni Gaude Mater Polonia Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka otwarł uroczyste posiedzenie Senatu i przywitał przybyłych gości – władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli nauki oraz przemysłu, a także pracowników i studentów Akademii.

Rozpoczynając swoje przemówienie, Rektor AGH podziękował wszystkim pracownikom inaguracja_2016-3oraz studentom naszej Alma Mater za wsparcie i ciężką pracę przez ostatnie cztery lata. Kolejna kadencja będzie stanowić kontynuację etapu rozpoczętego w 2012 r.

– W najbliższych latach musimy konsekwentnie wzmacniać naszą pozycję zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Nie będzie to możliwe bez doskonałej współpracy – wydziałów, katedr, studentów, absolwentów, pracowników, ale jestem przekonany, że wzorem ubiegłych lat zrealizujemy nasze cele – podkreślił Rektor AGH i dodał także – Stałe podnoszenie poziomu kształcenia, doskonalenie jakości badań naukowych, a także rozbudowa i podnoszenie standardu bazy materialnej, pogłębianie współpracy z przemysłem i biznesem to priorytety poprzedniej oraz aktualnej kadencji.

W swoim przemówieniu prof. Tadeusz Słomka zwrócił uwagę, że działalność dydaktyczna to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania uczelni, a Akademia Górniczo-Hutnicza wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, stale poszerza swoją ofertę dydaktyczną.

Rektor AGH zwrócił się także do nowych studentów:

– Wybierając AGH, dokonaliście znakomitego wyboru. Wybraliście uczelnię o wielkiej renomie z tradycjami, ale bardzo nowoczesną. Dzisiaj AGH to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce i w naszej części Europy o profilu coraz bardziej odpowiadającemu Uniwersytetowi Technicznemu.

Następnie głos zabrał prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejszą częścią uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którą przeprowadził Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Wojciech Łużny. Każdy wydział AGH reprezentowało dwoje nowych studentów, którzy w imieniu własnym i swoich kolegów złożyli uroczyste ślubowanie.

Po odśpiewaniu przez Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” radosnego Gaudeamus Igitur prof. Tadeusz Słomka życzył nowym studentom sukcesów i wytrwałości w zmaganiach ze studencką codziennością.

– Nie zapominajcie, że wykształcenie jest czymś, co prawie wszyscy otrzymują, wielu przekazuje dalej, a tylko nieliczni posiadają – dodał.

inaguracja_2016-2Podczas uroczystości wręczono także najważniejsze nagrody i stypendia. Prorektor ds. Nauki AGH prof. Andrzej R. Pach ogłosił laureatów Nagród: im. Prof. Władysława Taklińskiego, im. Prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza oraz im. Prof. Zbigniewa Engela. Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik przewodniczyła ceremonii wręczenia „Diamentów AGH” oraz stypendiów Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

Następnie Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis odczytał listy gratulacyjne.

W wykładzie inauguracyjnym pt. Chordofony – charakterystyka strunowych instrumentów muzycznych dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. z Wydziału Odlewnictwa zobrazowała różnego rodzaju strunowe instrumenty muzyczne, scharakteryzowała sposób wzbudzania dźwięku i wynikający stąd podział instrumentów strunowych, czyli chordofonów, a także przedstawiła podstawowe zagadnienia akustyki, które nierozerwalnie wiążą się z opisem dźwięku i możliwością odbioru muzyki.

Uroczystość zakończył odegrany przez Orkiestrę Reprezentacyjną AGH hymn państwowy.

autor: www.agh.edu.pl