Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Radosne „Gaudeamus” po raz 97. wybrzmiało w AGH

Inaugurujemy rok akademicki, w którym kilka tysięcy młodych ludzi wkroczy po raz pierwszy w samodzielne, dorosłe życie i rozpocznie trudny, ale fascynujący czas studiów. Dla nas pracowników, to wielka odpowiedzialność za wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności, ukształtowanie właściwej społecznej i patriotycznej postawy – powiedział Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 5 października 2015 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej.

 Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 rozpoczęła się Mszą Świętą w kolegiacie św. Anny, celebrowaną przez ks. bp. Grzegorza Rysia.

 Tradycyjny pochód, który przeszedł aleją główną kampusu, wyruszył sprzed budynku Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W drodze do Gmachu Głównego AGH władzom uczelni oraz licznemu gronu pracowników i studentów towarzyszył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH.

 Uroczystość inauguracyjna rozpoczęła o godz. 11.00 w Auli Głównej. Otwierając posiedzenie Senatu, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka przywitał przybyłych gości – władze państwowe, samorządowe, przedstawicieli środowiska naukowego, przemysłu oraz studentów.

O szkolnictwie wyższym, profesjonalizmie absolwentów i priorytetach
W tym i w następnych latach stoimy przed wielkim wyzwaniem – pogłębiającym się niżem demograficznym. Czeka nas bardzo trudne zadanie zachęcenia kandydatów do studiowania właśnie u nas. Jestem jednak przekonany, że Akademia Górniczo-Hutnicza sobie z tym poradzi, gdyż nasza oferta kształcenia jest cały czas analizowana i dostosowywana do potrzeb rynku pracy. (…) Miarą jakości uczelni są jej absolwenci, ich wartość dla pracodawców. Nasi absolwenci łatwo znajdują dobrze wynagradzaną pracę, są kreatywni i mobilni, potrafią kierować zespołami pracowników, podejmują wielkie wyzwania i skomplikowane zadania – mówił prof. Tadeusz Słomka.

W swoim przemówieniu Rektor AGH zwrócił m.in. uwagę na liczne, nowe inwestycje takie jak: uruchomienie Prometheusa – najpotężniejszego superkomputera w Polsce, otwarcie laboratorium LTE w Katedrze Telekomunikacji, pracowni RWE AGH Solar Lab na Wydziale Energetyki i Paliw, a także podsumował prace, które zakończyły się w Centrum Energetyki. Dodał też, że do głównych zadań obecnej kadencji należy modernizacja Miasteczka Studenckiego – w tym roku do użytku oddano DS Babilon, zaś wkrótce rusza remont kolejnego akademika oraz modernizacja Klubu STUDIO.

Następnie głos zabrał Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list gratulacyjny nadesłany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

„Ślubuję uroczyście, że jako student…”
Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którą przeprowadził Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Andrzej Tytko, a każdy wydział AGH był reprezentowany przez dwoje nowych studentów.

Inaguracja 2015_2016

fot. ZPiT AGH 'Krakus”

Nagrody i listy gratulacyjne
Inauguracja była również okazją do wręczenia najważniejszych nagród i stypendiów. Prorektor ds. Nauki AGH prof. Zbigniew Kąkol ogłosił laureatów Nagród: im. Prof. Władysława Taklińskiego, im. Prof. Henryka Czeczotta, im. Prof. Zbigniewa Engela, z kolei ceremonii wręczenia DIAMENTÓW AGH oraz stypendiów Fundacji im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik. Następnie Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Tomasz Szmuc odczytał listy gratulacyjne, które nadesłali m.in. Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz; Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska; Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz rektorzy polskich i zagranicznych uczelni.

„Polskie osiągnięcia w rozwoju zaawansowanych technologii pozyskiwania energii”
W wykładzie inauguracyjnym pt. „Polskie osiągnięcia w rozwoju zaawansowanych technologii pozyskiwania energii”, prof. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki AGH przestawił strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu sektora energetyki na środowisko.

Uroczysty ton inauguracji nadała oprawa muzyczna – hymn „Gaude Mater Polonia” oraz radosne „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH Krakus, a także odegrany przez Orkiestrę Reprezentacyjną AGH „Mazurek Dąbrowskiego”, którym zakończyło się posiedzenie Senatu.

Galeria fotografii z inauguracji – KSAF AGH

źródło: http://www.agh.edu.pl/info/article/radosne-gaudeamus-po-raz-97-wybrzmialo-w-agh/