„Mały Krakus” – Rekrutacja!

Zapraszamy do Małego Krakusa!

Ruszają zapisy do grup: przedszkolnej, dziecięcej i młodzieżowej Zespołu. Zapraszamy dzieci w wieku 4-12 lat. Zajęcia odbywają na sali lustrzanej, w siedzibie Zespołu, przy ul. Reymonta 15. Obejmują swym zakresem taniec ludowy, zajęcia rytmiczne, podstawy tańca klasycznego, charakterystycznego, naukę śpiewu, a w grupach przedszkolnych dodatkowo zabawy rytmiczne i taneczne.

Aby zapisać dziecko, należy wysłać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, telefon kontaktowy, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, na adres: maly@krakus.net

Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września.

Wszelkie pytania proszę kierować również na adres: maly@krakus.net