Zespół w ciągu 69. lat działalności koncertował w kraju i za granicą ponad 4700 razy. Jego występy gorąco oklaskiwano prawie we wszystkich krajach Europy oraz w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej.

Odbył w tym czasie ponad 170 zagranicznych wojaży artystycznych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

 • Algieria 1975
 • Argentyna 1986
 • Austria 1975, 1987, 1991, 1998, 2001
 • Belgia 1970, 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 2012
 • Bośnia i Hercegowina 2017
 • Brazylia 1986, 1996, 2018
 • Bułgaria 2006, 2016
 • Chiny 2014, 2016
 • Czechosłowacja 1965, 1972, 1986
 • Czechy 1994, 1995, 1996, 2001, 2008, 2009, 2014, 2017
 • Dania 1993,1993, 2002
 • Finlandia 1986
 • Francja 1967, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1989, 1998,
 • 1999, 2001, 2002, 2004, 2007, 2013
 • Grecja 1965, 1981, 1997
 • Hiszpania 1977, 1978, 1980, 1983, 1988, 1990, 1992, 1995, 1998, 2002, 2002
 • Holandia 1980, 1983, 1984, 1988, 2003
 • Indie 1984
 • Jugosławia 1973, 1974, 1975
 • Kanada 1980, 1981, 1987
 • Litwa 2006
 • Luxemburg 1983, 1985
 • Łotwa 2006, 2019
 • Macedonia 2009, 2011
 • Malta 1979
 • Mołdawia 2002
 • Mongolia 1989
 • Norwegia 1993
 • Niemcy 1993, 1997, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016
 • NRD 1972, 1973, 1976, 1984, 1986, 1988
 • Portugalia 2007, 2018
 • RFN 1974, 1977, 1980, 1984, 1987
 • Rumunia 1999, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2017
 • Słowacja 2001, 2002
 • Słowenia 2005
 • Szwajcaria 2005
 • Szwecja 1977
 • Tunezja 1975
 • Turcja 1986, 1989, 1990, 2002, 2005, 2010, 2012, 2015
 • Urugwaj 1986
 • Ukraina 2000, 2001, 2003, 2003, 2004, 2005, 2008, 2012, 2013, 2019
 • USA 1980, 1981, 1987, 2000
 • Węgry 1962, 1963, 1965, 1966, 1972, 1973, 1993, 1996, 1999, 2014
 • Włochy 1976, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 2001, 2006
 • ZSRR 1967, 1968, 1970, 1973, 1979, 1980, 1987, 1988, 1989

Powrót z Hueski 2002

   fot. Huesca, 2002 r.